Rechtspraak Erfrecht (tweede gewijzigde druk)

Geplaatst op: 07-11-2016

Bij Sdu Uitgevers verscheen de bundel Rechtspraak Erfrecht, als opvolger van de eerder verschenen bundel Rechtspraak Erfrecht 2013/2014. 

Mr. Joost Diks is één van de auteurs van die bundel, welke bundel verscheen mede onder redactie van mr. Maaike Steegmans. In de bundel zijn de standaarduitspraken over verschillende erfrechtelijke thema’s verzameld en becommentarieerd. Ook wordt de recente jurisprudentie behandeld. In het boek worden zeventien thema’s behandeld: erfgenaamschap, legitieme portie, andere wettelijke rechten, wilsrechten, uiterste wilsbeschikking formeel, uiterste wilsbeschikking materieel, uitleg uiterste wilsbeschikking, verklaring van erfrecht, executele, vereffening, omvang, rekening en verantwoording, verdeling, overgangsrecht, internationaal privaatrecht, erfrecht en samenloop met andere rechtsgebieden en bewind. Mr. Joost Diks behandelt in het boek de onderwerpen executele (de executeur), vereffening (de vereffenaar), rekening en verantwoording en overgangsrecht.

Rechtspraak Erfrecht (tweede gewijzigde druk)
ISBN 978-90-12-39719-3

Het boek is verschenen bij SDU en is aldaar te bestellen.

-
Powered by TradeMark