Disclaimer

De informatie op deze website is samengesteld door Advocaten Familie- & Erfrecht. Het auteursrecht berust bij Advocaten Familie- & Erfrecht. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.

De inhoud van deze website is door gespecialiseerde erfrechtadvocaten op zorgvuldige wijze samengesteld en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als persoonlijk advies. Om die reden kunnen er geen rechten aan de gegeven informatie worden ontleend en zijn de samenstellers niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan, of kan ontstaan, door eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen van het overnemen van de gegeven informatie.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Joost Diks van Advocaten Familie- & Erfrecht:

T: 088 – 02 09 444
E: info@familie-erfrecht.nl
W: www.familie-erfrecht.nl

 

Powered by TradeMark