Wettelijk erfrecht

Het kan gebeuren dat de overledene geen testament heeft opgemaakt. In dat geval bepaalt de wet wie erft. Dat wordt het versterferfrecht genoemd

 • Wie erven volgens de wet als er geen testament is?
 • Hoeveel erven de erfgenamen volgens de wet?
 • Wat is plaatsvervulling?
 • Wie moet de nalatenschap afwikkelen als er geen testament is?
Lees verder »

Legitieme portie

In principe is iedereen vrij zijn testament zo in te richten als hij wil en zijn vermogen na te laten aan wie hij wil. Dit wordt de zogeheten ‘testeervrijheid’ genoemd. In de wet is echter een aantal beperkingen op de testeervrijheid opgenomen. Eén daarvan is de legitieme portie. Volgens de wet is een legitieme portie ‘het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken’. Wat betekent dit?

 • Wat is een legitieme portie?
 • Hoe kan ik een beroep doen op mijn legitieme portie?
 • Hoe wordt de legitieme portie berekend?
Lees verder »

Wettelijke verdeling en wilsrechten

Het kan gebeuren dat de overledene geen testament heeft opgemaakt. In dat geval bepaalt de wet wie wat erft. Dit wordt het versterferfrecht genoemd. Als er geen testament is opgemaakt en de overledene laat zijn echtgenoot en één of meer kinderen als erfgenaam achter, dan is sprake van de wettelijke verdeling. De wettelijke verdeling bestaat pas sinds pas sinds 1 januari 2003 en is in het leven geroepen om de langstlevende echtgenoot een sterkere positie te geven ten opzichte van de kinderen.

 • Wanneer is de wettelijke verdeling van toepassing?
 • Wie krijgt wat bij een wettelijke verdeling?
 • Kan de overledene bij testament aanpassingen maken op de wettelijke verdeling?
 • Wat zijn wilsrechten?
 • Is de wettelijke verdeling hetzelfde als een ouderlijke boedelverdeling?
Lees verder »

Andere wettelijke rechten

Wettelijke rechten zijn rechten die bepaalde nabestaanden hebben, ongeacht wat de overledene in zijn testament heeft bepaald. Wettelijke rechten vormen dus een uitzondering op de testeervrijheid, net als de legitieme portie.

 • Wat zijn ‘andere wettelijke rechten’?
 • Waarom heten deze rechten ‘andere’ wettelijke rechten?
 • Tot wanneer kan ik aanspraak maken op de andere wettelijke rechten?
Lees verder »
Powered by TradeMark