Uitleg testament

Veel erfrechtelijke procedures gaan over de geldigheid van een testament. Het komt echter ook vaak voor dat de erfgenamen het weliswaar eens zijn over de geldigheid van het testament, maar niet over hoe de tekst geïnterpreteerd moet worden. De rechter zal in die gevallen uitkomst moeten bieden. Een eenduidige vuistregel over hoe de rechter een testament interpreteert is niet te geven: het leerstuk van de uitleg is nog volop in ontwikkeling.

  • Hoe moet een testament worden uitgelegd?
  • Wat als ik het niet eens wordt met de andere erfgenamen over de interpretatie van het testament?
Lees verder »

Legaten

Een testament bestaat altijd uit verschillende soorten bepalingen. Zo bevat het meestal een executeursbenoeming, een aanwijzing van de erfgenamen (‘erfstelling’) en een toewijzing van legaten. Een legaat wordt ook wel een testamentaire making genoemd. Wat is het precies?

  • Wat is een legaat?
  • Hoe aanvaard ik een legaat?
  • Kan ik een legaat verwerpen?
  • Hoe vindt afwikkeling van een legaat plaats?
Lees verder »

Vernietigbaarheid en nietigheid testament

Een testament kan nietig of vernietigbaar zijn. Dit zijn twee verschillende juridische termen, ieder met hun eigen rechtsgevolg. Een nietig testament wordt geacht nooit te hebben bestaan, en heeft daarom geen rechtsgevolg. Een vernietigbaar testament is echter geldig, zolang het niet vernietigd is. Het is daarom mogelijk dat een vernietigbaar testament gewoon blijft bestaan, als bijvoorbeeld niemand het in de gaten heeft of als alle partijen, om welke reden dan ook, het zo laten.

  • Wanneer kan ik een testament laten vernietigen?
  • Hoe laat ik een testament vernietigen?
  • Wanneer is een testament nietig?
Lees verder »
Powered by TradeMark