Rekening en verantwoording na overlijden

Bij de meeste erfenissen wordt iemand gevolmachtigd, of wordt een executeur benoemd, om de nalatenschap af te wikkelen. De gevolmachtigde en de executeur mogen de nalatenschap beheren en bepaalde handelingen verrichten. Moeten zij eigenlijk verantwoording afleggen over wat ze doen?

  • In welke gevallen moet rekening en verantwoording worden afgelegd?
  • Hoe moet rekening en verantwoording worden afgelegd?
Lees verder »

Over de executeur

Tot 1 januari 2003 werd een executeur ook wel een executeur testamentair genoemd. Deze term bestaat niet meer. De executeur moet namens de erfgenamen het testament van de overledene ten uitvoer brengen. Wederzijds vertrouwen tussen de executeur en de erfgenamen is daarbij essentieel. Helaas ontbreekt dit vertrouwen vaak en verloopt de samenwerking tussen de executeur en de erfgenamen erg moeizaam. Wat is een executeur nu precies? En wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

  • Wat is een executeur en wat moet hij doen?
  • Ik ben erfgenaam en ontevreden over de executeur. Wat kan ik doen?
  • Ik ben aangewezen als executeur, maar dat wil ik niet. Wat kan ik doen?
  • Welk soort executeurs bestaan er?
Lees verder »
Powered by TradeMark