Afwikkeling nalatenschap stap voor stap

Een dierbare van u overlijdt. Alhoewel u veel verdriet heeft, moet u van alles regelen en komt er veel op u af. Neem de afwikkeling van de nalatenschap. Hoe gaat die eigenlijk in z’n werk?

  • Hoe verloopt de afwikkeling van een nalatenschap? 
Lees verder »

Aanvaarding nalatenschap

In het testament van de overledene (de erflater), of in de wet, wordt u aangewezen als erfgenaam. Dit betekent in principe dat u de overledene opvolgt in al zijn rechten en verplichtingen. Tot de nalatenschap behoren niet alleen bezittingen, maar ook de schulden. Wat als u vreest dat de nalatenschap veel schulden bevat? Of als u simpelweg niet wilt erven van de overledene?

  • Ik ben erfgenaam. Moet ik de erfenis aanvaarden?
  • Hoe maak ik mijn keus?
  • Kan ik terugkomen op mijn keus?
Lees verder »
Powered by TradeMark