Geen testament, wel echtgenoot + kinderen Lees meer »

Afleggen verantwoording executeur Lees meer »

Vereffening nalatenschap

Als erfgenamen besluiten de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, dan zal de nalatenschap formeel afgewikkeld moeten worden. Deze formele afwikkeling wordt “vereffening” genoemd.

 • Moet er als één van de erfgenamen beneficiair aanvaard heeft altijd vereffend worden?
 • Er is door niemand beneficiair aanvaard. Hoeft er dan niet vereffend te worden?
 • Eén van de erfgenamen heeft beneficiair aanvaard. Wie moet dan zorgen voor de vereffening?
 • Wat moeten de vereffenende erfgenamen doen?
 • Ik ben erfgenaam die moet vereffenen maar wil of kan dan niet. Zijn hier oplossingen voor?
 • Zijn er sancties als ik de vereffeningsprocedure niet goed volg?
 • Zijn er verschillen in de vereffeningsprocedure als erfgenamen vereffenen of als de door de rechtbank benoemde vereffenaar dat doet?
Lees verder »

Wettelijk erfrecht

Het kan gebeuren dat de overledene geen testament heeft opgemaakt. In dat geval bepaalt de wet wie erft. Dat wordt het versterferfrecht genoemd

 • Wie erven volgens de wet als er geen testament is?
 • Hoeveel erven de erfgenamen volgens de wet?
 • Wat is plaatsvervulling?
 • Wie moet de nalatenschap afwikkelen als er geen testament is?
Lees verder »

Afwikkeling nalatenschap stap voor stap

Een dierbare van u overlijdt. Alhoewel u veel verdriet heeft, moet u van alles regelen en komt er veel op u af. Neem de afwikkeling van de nalatenschap. Hoe gaat die eigenlijk in z’n werk?

 • Hoe verloopt de afwikkeling van een nalatenschap? 
Lees verder »

Rekening en verantwoording na overlijden

Bij de meeste erfenissen wordt iemand gevolmachtigd, of wordt een executeur benoemd, om de nalatenschap af te wikkelen. De gevolmachtigde en de executeur mogen de nalatenschap beheren en bepaalde handelingen verrichten. Moeten zij eigenlijk verantwoording afleggen over wat ze doen?

 • In welke gevallen moet rekening en verantwoording worden afgelegd?
 • Hoe moet rekening en verantwoording worden afgelegd?
Lees verder »

Over de executeur

Tot 1 januari 2003 werd een executeur ook wel een executeur testamentair genoemd. Deze term bestaat niet meer. De executeur moet namens de erfgenamen het testament van de overledene ten uitvoer brengen. Wederzijds vertrouwen tussen de executeur en de erfgenamen is daarbij essentieel. Helaas ontbreekt dit vertrouwen vaak en verloopt de samenwerking tussen de executeur en de erfgenamen erg moeizaam. Wat is een executeur nu precies? En wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

 • Wat is een executeur en wat moet hij doen?
 • Ik ben erfgenaam en ontevreden over de executeur. Wat kan ik doen?
 • Ik ben aangewezen als executeur, maar dat wil ik niet. Wat kan ik doen?
 • Welk soort executeurs bestaan er?
Lees verder »

Legitieme portie

In principe is iedereen vrij zijn testament zo in te richten als hij wil en zijn vermogen na te laten aan wie hij wil. Dit wordt de zogeheten ‘testeervrijheid’ genoemd. In de wet is echter een aantal beperkingen op de testeervrijheid opgenomen. Eén daarvan is de legitieme portie. Volgens de wet is een legitieme portie ‘het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken’. Wat betekent dit?

 • Wat is een legitieme portie?
 • Hoe kan ik een beroep doen op mijn legitieme portie?
 • Hoe wordt de legitieme portie berekend?
Lees verder »
Powered by TradeMark